Day: Tháng Mười Hai 26, 2019

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
meo ba tu

Mèo Ba Tư

Mèo Ba Tư có rất nhiều tên gọi như Mèo Persian, Mèo shirazi. Là một trong những loài mèo đẹp nhất thế giới hiện nay.