Day: Tháng Mười Hai 28, 2019

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
tính tình của chó pug

Chó Pug (mặt xệ)

Như các bạn đã biết chó Pug hay được biết nhiều bằng cái tên rất mắc cười là chó mặt xệ. Với kích thước nhỏ