Day: Tháng Một 13, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
tính cách chó phú quốc vuonpet.com

Chó Phú Quốc

Chó Phú Quốc là giống chó nổi tiếng của Việt Nam, đặc điểm nhận dạng của dòng chó này là có các xoáy lông vô