Day: Tháng Hai 5, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
meo bombay

Mèo Bombay

Mèo bombay là giống mèo thông minh, thích chơi đùa. Chúng có thể chơi đùa với trẻ em, hiền hòa với những vật nuôi khác.