Day: Tháng Hai 17, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
thông tin giống chó bắc kinh vuonpet.com

Chó Bắc Kinh

Là một trong những giống chó quý tộc được nuôi bên cạnh các vua chúa ở Trung Quốc từ thời phong kiến, chó Bắc Kinh