Day: Tháng Hai 18, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
thông tin giống cho labrabor vuonpet.com

Chó Labrador

Là giống chó được xếp vào giống chó săn nhưng Labrador rất hiền lành, thân thiện và dễ gần với con người. Vậy cách chăm