Day: Tháng Ba 11, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
thông tin giống chó golden retriever vuonpet.com

Chó Golden Retriever

Sở hữu nhiều phẩm chất tốt đẹp, thân thiện và khá trung thành chó Golden Retriever đang là người bạn tin cậy và trở thành