Day: Tháng Ba 29, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
meo himalaya

Mèo Himalaya

Mèo Himalaya có tên gọi rất dễ thương là Himmie hay gọi theo ông bà của chúng là mèo Ba Tư Himalaya. Đây là một