Day: Tháng Tư 17, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
thông tin giống chó basenji vuonpet.com

Chó Basenji

Nằm ở Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo có diện tích lớn hàng thứ ba ở châu Phi, chỉ sau Sudan và Algérie. Nơi