Day: Tháng Tư 25, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
thông tin giống chó jindo vuonpet.com

Chó Jindo

Nếu ở Nhật Bản có chú chó Hachiko trung thành thì ở Hàn Quốc cũng có một chú chó như thế. Vào năm 1993, ở