Day: Tháng Năm 12, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
giống chó picard vuonpet.com

Chó chăn cừu Picard

Bạn từng thấy chú chó nào khi cười tươi rói và khoe ra cả hàm răng chưa? Đó là Winn – Dixie, chú chó Picard