Day: Tháng Năm 29, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
thông tin giống chó tervuren

Chó chăn cừu Tervuren

Chó chăn cừu Tervuren là loài vật thông minh, nhanh nhẹn nhưng không hề hiếu chiến. Đặc biệt loài chó này rất trung thành, luôn