Day: Tháng Sáu 15, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
thông tin giống Chó ngao Neapolitan

Chó ngao Neapolitan

Trong Vương quốc của loài chó để tìm được một giống chó có dáng vẻ của một nhà hiền triết tràn đầy suy ngẫm về