Day: Tháng Sáu 29, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
cách nuôi và chăm sóc chó côn minh

Chó Côn Minh (Kunming Wolfdog)

Chó Côn Minh là giống chó làm việc đầu tiên được lai tạo thành công tại Trung Quốc. Đây cũng là giống chó được sử