Day: Tháng Mười Hai 5, 2020

chó Cavalier King Charles Spaniel 1
giá chó Labradoodle

Chó Labradoodle

Labradoodle được đánh giá là con lai siêu Việt nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hai loài chó là Poodle và Labrador. Chó Labradoodle