Lược chải lông cho chó VP111

Công dụng:

  • Loại bỏ, kiểm soát lông gãy rụng, tránh lông vương vãi trên sofa, nền nhà, giường cũng như việc thú cưng liêm lông nuốt phải gây ra các triệu chứng nôn mửa
  • Làm bộ lông thú cưng óng mượt, kích thích mọc lông mới
  • Kiểm tra tình trạng sức khỏe ngoài da như nấm,ve, ghẻ, kí sinh trùng để kịp thời xử lí
  • Giúp thư giãn và gắn kết quan hệ chủ và thú cưng

20.000

Lược chải lông cho chó VP111

Công dụng:

  • Loại bỏ, kiểm soát lông gãy rụng, tránh lông vương vãi trên sofa, nền nhà, giường cũng như việc thú cưng liêm lông nuốt phải gây ra các triệu chứng nôn mửa
  • Làm bộ lông thú cưng óng mượt, kích thích mọc lông mới
  • Kiểm tra tình trạng sức khỏe ngoài da như nấm,ve, ghẻ, kí sinh trùng để kịp thời xử lí
  • Giúp thư giãn và gắn kết quan hệ chủ và thú cưng